Hoe presenteren wij u de kandidaten?

De ideale HR professional is zoveel meer dan alleen de problem solver op personeelsgebied.

Wij vinden de ideale kandidaat via onze competentie matrix en een netwerk- en portfolio analyse.

Competentie Matrix

Deze matrix geeft een visueel inzicht in en rangschikking van de individuele kern-, functie- en afdelingscompetenties.

Portfolio Analyse

We maken met de sollicitant een overzicht van gerealiseerde projecten waaruit een evolutie, een specialisatie of vaktechnische competentie blijkt.

Netwerk Portfolio

We brengen de werkmethodiek in kaart van de sollicitant. Hoe pakt hij of zij het project aan, rekening houdende met de context? Wat waren successen en waar liep het minder? Is de sollicitant in staat de eigen aanpak aan te passen zodat die naadloos aansluit bij uw bedrijf?

Werkwijze

DNA

DNA

DNA opmaak van functie, bedrijf en kandidaat

Interview

Interview

In de diepte vraagstelling om drijfveren, waarden, motivatoren, … in kaart te brengen.

Evaluatie

Evaluatie

  • DNA
  • 360° referentie check
  • Diepte-interview
  • Samenstellen in dossier
DISC-Analyse

DISC-Analyse

Assessment om objectief inzicht te krijgen in werkmasker, basisangsten, bijdragen tot de organisatie, drijfveren

Follow up

Follow up

Constante begeleiding voor, tijdens en na het aanwervingsproces

360°

HR professionals doen meer dan alleen maar lonen uitbetalen, mensen rekruteren of met vakbonden praten. Ze vormen vaak de ‘lijm’ binnen een organisatie en ze zorgen ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek zitten.

Via de 360° referentie check bij klanten, leidinggevenden, collega’s krijgen we een totaal beeld van elke kandidaat. Ook krijgen we inzicht in de manier waarop ze samenwerken, communiceren en structuur brengen in het team. Deze waardevolle verzameling van DNA stukjes geeft ons een betrouwbaar beeld van uw toekomstig teamlid.

DNA

Een HR professional heeft een uniek profiel. Wij gaan op zoek naar zijn of haar DNA en krijgen zo het perfecte beeld van elke kandidaat.

Welk werkmasker vertonen ze als hun doelen niet gehaald worden? Wat zijn hun drijfveren en basisangsten,? Welke onderliggende waarden, normen en overtuigingen spelen?

Intensieve trajectbegeleiding

Gaande van functie- en profielopmaak, begeleiding selectie- en opvolgingsgesprekken na 3 en 6 maanden na opstart nieuwe medewerker.

Zowel de sollicitant als de werkgever genieten een intensieve opvolging.

De sollicitant krijgt een volledig beeld van de functie, de verwachtingen, de groeimogelijkheden en culturele waarden van de toekomstige werkgever.

Referenties

Referenties

Meer informatie?