“De 7 keycompetenties van een succesvol C-Level-member”

“De 7 keycompetenties van een succesvol C-Level-member”

Door de jaren heen is er toch een verschuiving in de competenties wanneer we spreken over de aanwerving van een directielid.
Ik zet de belangrijkste even op een rijtje:

1.Digitale competenties

C-level executives moeten begrip hebben van digitale technologieën, trends en transformatie.
Ze moeten in staat zijn om de strategische impact van digitale ontwikkelingen te begrijpen en te bepalen hoe ze deze kunnen benutten om bedrijfsgroei en concurrentievoordeel te stimuleren.

2.Data-analyse en besluitvorming op basis van gegevens

Het vermogen om gegevens te begrijpen, analyseren en er waardevolle inzichten uit te halen, is essentieel.
C-level executives moeten in staat zijn om data gedreven beslissingen te nemen en data effectief te gebruiken om bedrijfsprestaties te verbeteren en kansen te identificeren.

3.Innovatie en creativiteit

Het stimuleren van een cultuur van innovatie en creativiteit is belangrijk voor C-level executives.
Ze moeten in staat zijn om nieuwe ideeën te genereren, risico’s te nemen, verandering te omarmen en innovatieve oplossingen te implementeren om het bedrijf vooruit te helpen.

4.Wendbaarheid en aanpassingsvermogen

C-level executives moeten flexibel en veerkrachtig zijn in het omgaan met veranderingen en onzekerheid.
Ze moeten in staat zijn om snel te reageren op nieuwe omstandigheden, zich aan te passen aan markttrends en nieuwe strategieën te ontwikkelen.

5.Leiderschap en talentontwikkeling

Sterk leiderschap is cruciaal.  Ze moeten in staat zijn om teams te inspireren, te motiveren en te leiden, en een positieve bedrijfscultuur te creëren.
Het ontwikkelen van talent en het bouwen van een sterk leiderschapsteam zijn ook belangrijke aspecten van hun rol.

6.Stakeholdermanagement en externe samenwerking

C-level executives moeten effectief kunnen communiceren en samenwerken met diverse belanghebbenden, zoals investeerders, klanten, partners en regelgevende instanties.
Ze moeten in staat zijn om relaties op te bouwen, consensus te bereiken en gezamenlijke doelen na te streven.

7.Global mindset en interculturele bekwaamheid

In een steeds meer geglobaliseerde wereld moeten C-level executives een internationale mindset hebben en vertrouwd zijn met verschillende culturen, markten en zakelijke praktijken.
Ze moeten kunnen opereren in een mondiale context en internationale groeimogelijkheden kunnen identificeren.